Thị trường du lịch và vận chuyển là một yếu tố chủ chốt trong sự phát triển kinh tế của các nước Châu Á, dựa vào lượt đến của khách du lịch Trung Quốc. Những nước này bao gồm: Thái Lan, Campuchia và Philipin. Hồng Kông, Ma Cao, cũng dựa rất nhiều vào thị trường du lịch outbound đến từ lục địa Trung Quốc. Tác động của đại dịch Corona lên thị trường du lịch outbound sẽ ảnh hưởng mạnh nhất đến các nền kinh tế này.