Loading ...

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐẮK SONG

Giới thiệu chung: Huyện Đắk Song được thành lập theo Nghị định số 30/2001/NCP ngày 21/6/2001 của Chính phủ, với diện tích tự nhiên là 80.646,24 ha, dân số 69.014 người. Phía Đông giáp huyện Đắk G’Long và huyện K’Rông Nô, phía tây giáp huyện Tuy Đức và vương quốc Campuchia, phía Nam giáp thị xã Gia Nghĩa, phía Bắc giáp huyện Đắk Mil. Đắk Song có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, anh ninh đối với Đắk Nông, khu vực Tây Nguyên và cả nước. Huyện có 08 đơn vị hành chính cấp xã gồm Đắk Môl, Đắk Hòa, Nam Bình, Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung, Nâm N’jang, Trường Xuân, trung tâm huyện là thị trấn Đức An, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 40km.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐẮK SONG

05-08-2016 | 10:38

Giới thiệu chung: Huyện Đắk Song được thành lập theo Nghị định số 30/2001/NCP ngày 21/6/2001 của Chính phủ, với diện tích tự nhiên là 80.646,24 ha, dân số 69.014 người. Phía Đông giáp huyện Đắk G’Long và huyện K’Rông Nô, phía tây giáp huyện Tuy Đức và vương quốc Campuchia, phía Nam giáp thị xã Gia Nghĩa, phía Bắc giáp huyện Đắk Mil. Đắk Song có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, anh ninh đối với Đắk Nông, khu vực Tây Nguyên và cả nước. Huyện có 08 đơn vị hành chính cấp xã gồm Đắk Môl, Đắk Hòa, Nam Bình, Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung, Nâm N’jang, Trường Xuân, trung tâm huyện là thị trấn Đức An, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 40km.

Giới thiệu tổng quan về huyện Tuy Đức

21-07-2016 | 09:21

Thông tin chung: Huyện Tuy Đức được thành lập theo Nghị định số 142/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ, là huyện biên giới. Diện tích tự nhiên 112.219 ha, dân số 47.069 người, huyện có 06 đơn vị hành chính cấp xã gồm các xã: Đắk Ngo, Quảng Tâm, Quảng Tân, Đắk Buk So, Đắk R’Tih, Quảng Trực. Trung tâm hành chính huyện tại Đắk Buk So, cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 50 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250 km. Phía Bắc giáp Campuchia, phía Nam giáp huyện Đăk R’Lấp, phía Đông giáp huyện Đắk Song, phía tây giáp tỉnh Bình Phước.

Giới thiệu về thị xã Gia Nghĩa

26-08-2015 | 11:18

1. Thông tin chung: Thị xã Gia Nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Đắk Nông, được thành lập theo Nghị định số 82/2005/NĐ-CP ngày 27/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Phía Bắc và phía Tây giáp huyện Đắk Song, phía Đông giáp huyện Đắk G’long, phía Nam giáp huyện Đăk R’Lấp.

Giới thiệu về huyện Cư Jút

03-07-2015 | 10:23

Thông tin chung: Huyện Cư Jút nằm ở phía Bắc của tỉnh Đắk Nông, phía Bắc giáp huyện Buôn Đôn và phía Đông giáp thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; phía Tây giáp vương quốc Campuchia và phía Nam giáp huyện Đắk Mil. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 720 km2, dân số 97.765 người, mật độ dân số 135,78 người/km2.

Giới thiệu về huyện Đắk G’Long

08-06-2015 | 16:45

1. Thông tin chung: Huyện Đắk G’Long nằm về phía Đông Nam của tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa 30km theo hướng quốc lộ 28. Phía Đông Bắc giáp với huyện Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk; phía Đông giáp huyện Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng; phía Đông Nam giáp huyện Lâm Hà; phía Nam giáp huyện Di Linh và Bảo Lâm (Lâm Đồng); phía Tây Nam giáp huyện Đắk R’lấp và Thị xã Gia Nghĩa; phía Tây giáp huyện Đắk Song và phía Bắc giáp huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông.

Giới thiệu về huyện Krông Nô

01-06-2015 | 10:38

1. Thông tin chung: Huyện Krông Nô nằm ở vùng cao phía Đông Bắc tỉnh Đăk Nông. Phía Đông giáp tỉnh Đắk Lăk, phía Tây giáp huyện Đắk Song và Đắk Mil, phía Nam giáp huyện Đắk G’long, phía Bắc giáp huyện Cư Jút, Đăk Mil và tỉnh Đắk Lăk. Huyện có diện tích tự nhiên 813 km2, dân số năm 2014 là 70.607 người, mật độ dân số trung bình 86,8 người/km2, huyện có 12 đơn vị hành chính cấp xã và thị trấn.

1 
Thông tin doanh nghiệp