Loading ...

Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào công nghiệp Đắk Nông

(Ipcdakknong.com.vn)-Mục tiêu đến năm 2020 của tỉnh Đăk Nông là cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp nhờ lợi thế về vùng nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản phong phú, chính sách ưu đãi và thủ tục đầu tư nhanh gọn.

Đắk Nông: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015

13-04-2015 | 02:04

(ipcdaknong.com.vn) Trong bối cảnh nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô phục hồi chậm, nội lực trong tỉnh còn yếu, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều mặt khó khăn, một số dự án lớn chậm tiến độ… gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của tỉnh ổn định và đạt được kết quả khả quan. Đây là một trong những cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2015.

Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào công nghiệp Đắk Nông

30-07-2014 | 13:29

(Ipcdakknong.com.vn)-Mục tiêu đến năm 2020 của tỉnh Đăk Nông là cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp nhờ lợi thế về vùng nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản phong phú, chính sách ưu đãi và thủ tục đầu tư nhanh gọn.

Tiềm năng và thế mạnh của khu vực tam giác phát triển

23-04-2014 | 16:37

(ipcdaknong.com.vn) Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam là khu vực ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia gồm 13 tỉnh với tổng diện tích tự nhiên là 144.200 km2, dân số trung bình năm 2013 trên 7 triệu người, chiếm 19,2% về diện tích và 6,2% về dân số của ba nước cộng lại. Vùng Đông Bắc của Cămpuchia gồm 4 tỉnh: Stung Treng, Rattanakiri và Mundulkiry, Kratie với diện tích tự nhiên khoảng 48.730 km2. Vùng Nam Lào có 4 tỉnh: Sekong, Attapư, Saravan, Champasak với diện tích tự nhiên khoảng 44.091 km2. Vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ của Việt Nam gồm 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông và Bình Phước với diện tích tự nhiên 51.520 km2.

Tổng Quan về tỉnh Đắk Nông

07-04-2014 | 13:47

Dân số và đơn vị hành chính: Tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên: 6.514 Km2, dân số năm 2014 là hơn 560.000 người, Tỉnh có 7 huyện và 1 thị xã. Trung tâm tỉnh lỵ là thị xã Gia Nghĩa.

Đắk Nông, vị trí trong khu vực tam giác phát triển

26-11-2013 | 14:58

Vùng Tam giác phát triển, một khu vực ngã ba biên giới của ba nước Đông Dương gồm 13 tỉnh với tổng diện tích tự nhiên là 144.000km2, dân số trung bình năm 2010 là 6,6 triệu người, mật độ dân số 45 người/km2, chiếm 19,3% về diện tích tự nhiên và 6,1% về dân số so với cả ba nước, trong đó: Vùng Đông Bắc của Cămpuchia gồm 4 tỉnh là Stung Treng, Rattanakiri và Mundulkiry, Kratie với diện tích tự nhiên khoảng 48.730 km2. Dân số năm 2010 hơn 684 nghìn người, mật độ dân số 14 người/km2. Vùng Nam Lào gồm 4 tỉnh là Sekong, Attapư, Saravan, Champasak với diện tích tự nhiên khoảng 44.091 km2. Dân số năm 2010 hơn 1.197,9 nghìn người, mật độ dân số gần 27 người/km2.

1 
Thông tin doanh nghiệp