Loading ...

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2011-2020.

Ngày đăng: 04-04-2014 Lượt xem: 2286 Lượt tải: 2832

Tài liệu khác