Loading ...

Các chính sách ưu đãi đầu tư

Ngày đăng: 13-07-2016 Lượt xem: 805

1. Các chính sách ưu đãi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực.
1.1. Chính sách của Trung ương: 
- Đắk Nông là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ được ưu đãi với khung ưu đãi cao nhất của Chính phủ như: Thuê đất, thuê mặt nước, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế xuất, nhập khẩu (Phụ lục 1 đính kèm).
- Ngoài ra, Nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Phụ lục 2 đính kèm).
1.2. Chính sách của địa phương:
Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh Đắk Nông còn ban hành các chính sách để ưu đãi cho các lĩnh vực cụ thể: Nông nghiệp công nghệ cao; Công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; Giáo dục,dạy nghề, y tế, Văn hóa, thể thao và môi trường (Phụ lục 3 đính kèm).
 
 
Tài liệu khác