Loading ...

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Ngày đăng:22-09-2016 | 15:58:39
TT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại 
I Ban Giám đốc
1 Lê Văn Một Giám đốc motlv.skhdt@daknong.gov.vn 05013. 702.777
2 Hà Thuận Yến Phó Giám đốc yenth.skhdt@daknong.gov.vn 0983702445
II Phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp
1 Trần Đức Toàn Trưởng phòng toantd.skhdt@daknong.gov.vn 0914486856
2 Đặng Văn Hoà Phó phòng hoadv.skhdt@daknong.gov.vn 0944506767
3 Phạm Hữu Sáng Chuyên viên sangph.skhdt@daknong.gov.vn 0965847874
4 Thái Thị My Chuyên viên mytt.skhdt@daknong.gov.vn 0947476060
5 Phạm Quốc Dũng Chuyên viên dungpq.skhdt@daknong.gov.vn 0905182017
6 Nông Thiện Tâm Chuyên viên tamnt.skhdt@daknong.gov.vn 01669309911
III Phòng Xúc tiến Đầu tư
1 Lê Văn Tuệ Trưởng phòng tuelv.skhdt@daknong.gov.vn 0987446589
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên nhungnth.skhdt@daknong.gov.vn 0979444378
3 Trần Mạnh Cường Chuyên viên cuongtm.skhdt@daknong.gov.vn 0985815801
4 Trần Thị Mai Khuyên Chuyên viên khuyenttm.skhdt@daknong.gov.vn 0977223455
5 Đặng Thị Hoàng Ánh Chuyên viên anhdth.skhdt@daknong.gov.vn 0967483479
IV Phòng Hành chính - Tổng hợp
1 Nguyễn Thị Thắm Phó phụ trách phòng thamnt.skhdt@daknong.gov.vn 0916840011
2 Trần Đức Văn Chuyên viên vantd.skhdt@daknong.gov.vn 0968747775
3 Trần Thị Lê Nhi Văn thư - thủ quỹ nhittl.skhdt@daknong.gov.vn 0905258678
4 Hồ Thị Hương Kế toán huonght.skhdt@daknong.gov.vn 0977058816

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp