Loading ...

UBND tỉnh đồng ý chủ trương dự án đầu tư xây dựng Trang trại Châu Á

Ngày đăng:19-12-2014 | 07:02:40
(Ipcdaknong.com.vn) Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đồng ý chủ trương và thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư xây dựng Trang trại Châu Á tại Khoảnh 9, tiểu khu 1783 thuộc địa bàn thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long do Công ty cổ phần Thiên Phúc Lộc làm chủ đầu tư.

Để hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư về vấn đề xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các văn bản liên quan đến đất đai đã cấp cho Công ty cổ phần Vĩnh Huê (chủ sở hữu đất cũ), đồng thời, chủ trì phối hợp với UBND huyện Đắk G’long hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định và bổ sung Dự án này vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhà đầu tư về quy hoạch; Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ thực hiện Dự án để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đức Toàn - TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp