Loading ...

UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi bò, gà và xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm

Ngày đăng:19-12-2014 | 05:41:08
(Ipcdaknong.com.vn) Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đồng ý chủ trương và thỏa thuận địa điểm đầu tư Dự án chăn nuôi bò, gà và xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut do Công ty TNHH Phúc Thành Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Để hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư về vấn đề xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Cư Jut hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai và bổ sung Dự án này vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Huyện; Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ thực hiện Dự án để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đức Toàn - TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp