Loading ...

UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý chủ trương triển khai lập quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu năm 2015

Ngày đăng:16-10-2014 | 11:04:23
(Ipcdaknong.com.vn) Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đồng ý chủ trương cho triển khai lập quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành nghề, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu năm 2015.

Theo đó, các ngành nghề, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu được triển khai lập quy hoạch đếm năm 2015 gồm: Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Đức đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đến 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đắk Nông đến 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện và hạn chế kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực (giai đoạn 2).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các bước lập quy hoạch theo quy định trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đồng thời lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch.

Những Quy hoạch trên chính là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Văn Trần - Trung tâm xúc tiến Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp