Loading ...

Trung tâm xúc tiến Đầu tư hỗ trợ thực hiện miễn phí các thủ tục hành chính sau:

Ngày đăng:06-06-2016 | 08:01:13

Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành công văn số 2728/UBND-TH về việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính, theo đó UBND tỉnh giao cho Trung tâm xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ (miễn phí) khi doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức cá nhận thực hiện các thủ tục hành chính sau::

          - Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;

          - Quyết định chủ trương đầu tư; cấp chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014;

          - Thủ tục hồ sơ thụ hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính sách Trung ương và địa phương;

          - Tư vấn thành lập Website cho doanh nghiệp, giới thiệu quảng bá sản phẩm cho nhà đầu tư trên Trang thông tin điện tử Trung tâm XTĐT;

          - Giới thiệu địa điểm đầu tư;

          - Sau khi Quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư làm thủ tục giao đất hoặc thuê đất, cụ thể:

              + Trung tâm XTĐT làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện  thủ tục hồ sơ về giao đất hoặc cho thuê đất;

              + Khi nhà đầu tư đã làm đầy đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm xúc tiến Đầu tư thay nhà đầu tư nộp hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan quản lý nhà nước đến khi nhà đầu tư nhận được Quyết định giao đất hoặc thuê đất cho nhà đầu tư.

Tải công văn

Duy Nhất – Trung tâm XTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp