Loading ...

Thông báo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày đăng:09-04-2014 | 13:42:14
(ipcdaknong.com.vn) Vừa qua, văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo về việc xem xét, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đề xuất tại buổi gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2014 được tổ chức ngày 18/3.

Tại buổi gặp mặt, đã có 22 doanh nghiệp đóng góp ý kiến và đưa ra 32 câu hỏi liên quan đến việc hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư, tiếp cận tín dụng, thủ tục hành chính, đất đai và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường... Những nội dung này đã được UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan xem xét, trả lời một cách rõ ràng, cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật, thời hạn trả lời trong tháng 4/2014. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung trả lời của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để trình UBND tỉnh xem xét./.

Nội dung các câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp và danh sách các đơn vị xem xét giải quyết được đăng tải trên chuyên mục đối thoại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến đầu tư (ipcdaknong.com.vn).

Duy Nhất – ipcdaknong.com.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp