Loading ...

Mời đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn

Ngày đăng:25-06-2020 | 15:31:44

Kính gửi:  Quý doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ trang trại.

 

Nhằm trợ giúp lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ trang trại (gọi tắt là: doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh  Đắk Nông  nâng  cao năng lực quản lý, xây dựng phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và bản quyền doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến đầu tư –Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông  tổ chức tập huấn cho các đối tượng là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý các bộ phận về nhân sự, kế toán tài chính, sản xuất kinh doanh và Marketing của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chuyên đề tập huấn:

 -  Những vấn đề về thị trường và marketinh trong khởi sự doanh nghiệp.

 -  Quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp trong xu thế cách mạng  công nghiệp 4.0.

 -  Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ.

2. Quy mô và thời gian tập huấn:

- Quy mô: 01 lớp, số lượng 30-50 học viên

- Thời gian: dự kiến 02 đến 03 ngày (trong tháng 8)

3. Địa điểm: tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Giảng viên: Mời các chuyên gia kinh tế có nhiều kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, tài chính thương hiệu, thị trường và khởi sự doanh nghiệp để truyền đạt .

5. Kết quả khóa tập huấn: Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định.

6. Kinh phí:

- Học viên tham gia  được miễn 100% chi phí đào tạo (gồm: tiền thuê giảng viên, hội trường, tài liệu,...);

- Doanh nghiệp tham gia tự túc: chi phí ăn, ở, đi lại của học viên

Trung tâm Xúc tiến đầu tư  trân trọng kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham gia và thông báo đến doanh nghiệp bạn biết để đăng ký học theo mẫu đính kèm  gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, trước ngày 10/7/2020 để tổng hợp và triển khai.

Mọi thông tin  xin liên hệ: Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp - Trung tâm Xúc tiến đầu tư, địa chỉ: Tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông,  điện thoại: 02613.503.696; fax: 02613. 548. 005 hoặc điện thoại di động 0905.192.698 Ms. Dung; E.mail:  dungtrantipc@mail.com. Hoặc htdn.dno @gmail.com

Xem chi tiết tại đây

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp