Loading ...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng:30-03-2021 | 10:10:20

Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025 kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND. Theo đó, tỉnh Đắk Nông kêu gọi, thu hút đầu tư 95 dự án,

Xem chi tiết tại đây

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp