Loading ...

UBND tỉnh họp triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

Ngày đăng:07-03-2018 | 15:17:37
Ngày 06/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại Hội nghị

 

Theo báo cáo, trong tháng 2 năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; công tác an sinh, xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân, cùng các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán được triển khai kịp thời, lành mạnh và an toàn tuyệt đối.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 173 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 413 tỷ đồng, đạt 21% dự toán địa phương giao. Chi ngân sách địa phương đạt 561 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 802 tỷ đồng, đạt 14% dự toán địa phương giao. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư phát triển 2 tháng đầu năm đạt khoảng 168 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng 1/2018, tăng 27% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,94% so với tháng 01/2018. Tổng lượt khách du lịch trong tháng đạt 45.000 lượt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã có những tác động nhất định, làm cho hoạt động sản xuất và chỉ số của một số ngành giảm đáng kể. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 35,8% so với tháng 1 năm 2018, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Sản xuất vụ đông xuân năm 2017 -2018 toàn tỉnh gieo trồng 8,4 ngàn ha, đạt 79% kế hoạch, chậm hơn 5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với tháng trước, trong đó, xuất khẩu ước đạt 65 triệu USD, giảm 3,7%; nhập khẩu ước đạt 6,5 triệu USD, giảm 7%. Số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh trong tháng 2/2018 là 19 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 33 tỷ đồng, giảm 27% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập và giảm 46% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.  Bên cạnh đó, tình hình phá rừng tiếp tục diễn biến phức tạp, diện tích rừng bị phá tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trình bày các nội dung liên quan đến công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất núi lửa Krông Nô

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh trong năm 2018. Tập trung phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đạt dự toán đề ra. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư. Ngành nông nghiệp tăng cường công tác phòng chống phá rừng, theo dõi hướng dẫn sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng ngắn ngày vụ Đông Xuân và cây dài ngày, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận các vấn đề, nội dung liên quan đến nhiệm vụ của từng đơn vị, và đề xuất phương hướng, biện pháp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, công tác của đơn vị mình đã được nêu tại cuộc họp; Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân và theo dõi nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong quý I, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phát triển cho Quý II năm 2018. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện việc đăng ký danh mục các công trình, đề án, nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm tổ chức thực hiện và thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh.

Daknong.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong tháng 2 năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; công tác an sinh, xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân, cùng các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán được triển khai kịp thời, lành mạnh và an toàn tuyệt đối.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 173 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 413 tỷ đồng, đạt 21% dự toán địa phương giao. Chi ngân sách địa phương đạt 561 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 802 tỷ đồng, đạt 14% dự toán địa phương giao. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư phát triển 2 tháng đầu năm đạt khoảng 168 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng 1/2018, tăng 27% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,94% so với tháng 01/2018. Tổng lượt khách du lịch trong tháng đạt 45.000 lượt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã có những tác động nhất định, làm cho hoạt động sản xuất và chỉ số của một số ngành giảm đáng kể. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 35,8% so với tháng 1 năm 2018, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Sản xuất vụ đông xuân năm 2017 -2018 toàn tỉnh gieo trồng 8,4 ngàn ha, đạt 79% kế hoạch, chậm hơn 5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với tháng trước, trong đó, xuất khẩu ước đạt 65 triệu USD, giảm 3,7%; nhập khẩu ước đạt 6,5 triệu USD, giảm 7%. Số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh trong tháng 2/2018 là 19 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 33 tỷ đồng, giảm 27% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập và giảm 46% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.  Bên cạnh đó, tình hình phá rừng tiếp tục diễn biến phức tạp, diện tích rừng bị phá tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trình bày các nội dung liên quan đến công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất núi lửa Krông Nô

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh trong năm 2018. Tập trung phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đạt dự toán đề ra. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư. Ngành nông nghiệp tăng cường công tác phòng chống phá rừng, theo dõi hướng dẫn sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng ngắn ngày vụ Đông Xuân và cây dài ngày, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận các vấn đề, nội dung liên quan đến nhiệm vụ của từng đơn vị, và đề xuất phương hướng, biện pháp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, công tác của đơn vị mình đã được nêu tại cuộc họp; Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân và theo dõi nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong quý I, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phát triển cho Quý II năm 2018. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện việc đăng ký danh mục các công trình, đề án, nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm tổ chức thực hiện và thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh.

Sam Nguyễn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp