Loading ...

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Ngày đăng:02-10-2018 | 10:15:55
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; gắn việc thực hiện cải cách hành chính với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức trong  giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng.

Các ngành, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để tham gia giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đồng thời tổ chức đánh giá thẳng thắn, khách quan việc thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức và xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Các đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tăng cường trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đã giao cho cấp dưới; chủ động giải quyết nhanh chóng, kịp thời các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp trong trường hợp sai sót trong xử lý hoặc để hồ sơ quá hạn giải quyết  và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Theo baodaknong.org.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp