Loading ...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Ngày đăng:08-08-2017 | 10:43:49
Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 93.449 lao động, giảm 11,5% so với tháng 6/2017.
So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 và 7/2017
Nguồn: MPI

Trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.170 doanh nghiệp, tăng 13,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.887 doanh nghiệp, tăng 9,1%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.810 doanh nghiệp, giảm 18,5%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.165 doanh nghiệp, tăng 53,7% so với tháng 6/2017.

Trong 7 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 90.502 doanh nghiệp, trong đó: Có 72.953 doanh nghiệp thành lập mới và 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cả nước có thêm 72.953 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.670.465 tỷ đồng, bao gồm: Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 690.738 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 979.727 tỷ đồng với 21.383 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 720.772 lao động, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 25,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Công ty TNHH 1 thành viên là 5,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Công ty hợp danh là 4,3 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Trong 7 tháng năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường tăng, gồm có: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.801 lao động, tăng 48,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 6.469 lao động, tăng 34,8%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 12.544 lao động, tăng 26,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 40.913 lao động, tăng 25,8%;... Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 17.549 doanh nghiệp, tăng 5,0%, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động phân theo vùng lãnh thổ tăng ở một số vùng so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 2.819 doanh nghiệp, tăng 14,1%; Đồng bằng Sông Hồng với 5.124 doanh nghiệp, tăng 14,8%; Trung du và miền núi phía Bắc có 825 doanh nghiệp, tăng 11,9% và Đông Nam Bộ có 6.813 doanh nghiệp, tăng 2,0%; Ngược lại, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 1.443 doanh nghiệp, giảm 20,2%; Tây Nguyên có 525 doanh nghiệp, giảm 4,2%./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp