Loading ...

Năm 2018: Khối Doanh nghiệp phấn đấu trên 90% đơn vị có doanh thu tăng từ 6-8%

Ngày đăng:15-01-2018 | 08:47:34
Ngày 12/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của đồng chí K’Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện 27 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc.

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối có bước phát triển khá. Doanh thu toàn khối thực hiện được hơn 5.495 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 67,920 tỷ đồng, nộp ngân sách 344,93 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng đã có bước phát triển nhanh, với sự đóng góp tích cực từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ…

Đại diện doanh nghiệp tham gia thảo luận

Năm 2017, toàn Đảng bộ khối có 17/27 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh, đạt 62,9%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cơ sở đã thực hiện kiểm tra 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả: cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp và 4 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm…

Trao quyết định công nhận TCCS đảng TSVM xuất sắc năm 2017 cho các TCCS đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 34 hoạt động công tác trọng tâm trong năm 2018. Trong đó, phấn đấu thực lãnh đạo trên 90% doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, với doanh thu và lợi nhuận tăng bình quân từ 6-8%; thu nhập bình quân tăng 7-10%; 100% đơn vị, doanh nghiệp tham gia tốt các hoạt động, công tác an sinh xã hội do các cấp, ngành phát động…

Tặng giấy khen cho 1 TCCS đảng TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017)

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã trao quyết định công nhận TCCS đảng trong sạch vững mạnh năm 2017 cho 17 tập thể; tặng giấy khen cho 1 tập thể đạt tiêu chuẩn TCCS đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 4 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013- 2017).

Tặng giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)

baodaknong.org.vn

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp