Loading ...

Năm 2016: tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm

Ngày đăng:15-03-2016 | 20:43:14

(ipcdaknong.com.vn) Tính đến ngày 31/12/2015, toàn tỉnh có 3.683 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc với vốn đăng ký 29.741 tỷ đồng, trong đó: Số doanh nghiệp hoạt động 1.989 doanh nghiệp chiếm 69,6%. Trong năm 2015, doanh nghiệp đã đóng thuế cho ngân sách nhà nước hơn 800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 19.000 lao động, cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong năm 2015, doanh nghiệp trong tỉnh còn không ít khó khăn, vướng mắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, số doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động còn chiếm tỷ lệ cao, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỷ lệ rất lớn 99,23%. Do vậy, hệ thống doanh nghiệp dễ bị tổn thương, gặp nhiều khó khăn chuẩn bị đón đầu cơ hội trong thời kỳ hội nhập. Theo đó, để phần nào chia sẻ và hỗ trợ cho doanh nghiệp, tỉnh Đăk Nông cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm tập trung chăm lo, hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách kịp thời, sau đây là một số nhóm giải pháp cần thực hiện là:

          Nhóm giải pháp về thể chế chính sách: trước mắt trong năm 2016 tỉnh tập trung rà soát, hiệu chỉnh hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương dựa trên cơ sở các văn bản, chính sách pháp luật của Trung ương, trong đó, cần chú trọng, tập trung vào các chính sách thuộc lĩnh vực đất đai, đào tạo lao động, tiếp cận tín dụng, thị trường tiêu thụ… và đặc biệt, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách đã ban hành.

          Nhóm giải pháp về liên kết trong sản xuất: thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều chính sách và triển khai các hoạt động liên kết sản xuất từ khâu đầu vào đến khâu ra của sản phẩm. Tuy nhiên, việc triển khai này còn manh mún, chưa thực sự thu hút tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia. Do vậy, chúng ta cần có một cơ chế cụ thể vấn đề này nhằm khuyến khích nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà tín dụng, nhà nước cùng liên kết, trong đó, xác định được chức năng, quyền hạn, quyền lợi khi tham gia của các bên, có như vậy doanh nghiệp và các đối tượng trong chuỗi liên kết này mới hoạt động hiệu quả.

          Nhóm giải pháp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: qua phản ánh của các doanh nghiệp, việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong năm còn khá nhiều, cho nên việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cần có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch thanh tra ngay từ đầu năm và công khai, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp, có như vậy mới giải quyết dứt điểm tình trạng thanh tra tràn lan, gây mất thời gian cho doanh nghiệp.

          Nhóm giải pháp tiếp cận tín dụng: theo kết quả khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2015, tỷ lệ doanh nghiệp thiếu vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ khá lớn, nên chăng ngành ngân hàng cần thực sự vào cuộc, xem xét lại các điều kiện cho vay và có cơ chế chính sách cho vay cụ thể, rõ ràng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

          Nhóm giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ: Đắk Nông là địa phương có nhiều loại nông sản đạt chất lượng như hồ tiêu, cà phê, khoai lang Nhật Bản… nhưng lâu nay các mặt hàng này đều phải qua nhiều trung gian, hoặc mượn tên vùng khác để xuất khẩu. Cứ như vậy, người nông dân luôn phải bán sản phẩm với giá thấp, còn nhà máy lại mua nguyên liệu (nông sản) đầu vào với giá cao, do vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Nông nghiệp, Công thương, Khoa học và Công nghệ trong việc hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp xây dựng các nhãn hiệu và áp dụng tiêu chuẩn Vietgap vào sản xuất nông nghiệp để đủ điều kiện gia nhập, mở rộng thị trường.

          Khi những giải pháp này được triển khai hiệu quả trong năm 2016, sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, tư nhân phát triển một ngày bền vững hơn.

          Duy Nhất – Trung tâm xúc tiến Đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp