Loading ...

Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Đắk Nông năm 2019

Ngày đăng:23-12-2019 | 09:23:32
Sáng ngày 18/12/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Đắk Nông năm 2019. Tham dự Hội thảo có ông Trương Thanh Tùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp VCCI chi nhánh Đà Nẵng; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu báo cáo, tính đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 4.552 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 40.225 tỷ đồng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, trong thời gian qua, Nghị quyết của Tỉnh ủy luôn xác định hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống chinh trị từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, tỉnh đã luôn nỗ lực, quyết liệt để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; Đồng thời, công khai kịp thời, hiệu quả các thủ tục hành chính, các thông tin về quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách,…để nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu; Tỉnh cũng tập trung rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm,… để bãi bỏ hoặc bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương; Ngoài ra, đã tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị hội thảo nhằm tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời rà soát các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết…Những kết quả đạt được đã góp phần đưa điểm số  PCI của tỉnh từ năm 2016-2018 liên tục tăng điểm. Đây là bằng chứng khách quan nhất thể hiện rõ ràng những cam kết về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua là hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế, một số kiến nghị chưa được giải quyết đến kết quả cuối cùng; Thủ tục hành chính đã được rà soát và bãi bỏ, nhưng vẫn còn rườm rà, phức tạp; Phần lớn doanh nghiệp Đắk Nông là vừa và nhỏ, thiếu tiềm lực đầu tư về vốn và công nghệ, nên gặp khó khăn trong việc tiếp cận và đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh…Vì vậy, Hội thảo lần này là dịp để phân tích, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian tới.

 

Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo, ảnh Quốc Dũng.

Theo đánh giá của Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong thời qua, tỉnh Đắk Nông ban hành khá nhiều chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả trong thực thi chính sách và sự hưởng ứng tham gia của doanh nghiệp về các chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm hơn đến việc tiếp cận các chính sách, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Cũng tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã trao đổi, bàn luận các giải pháp về việc tiếp cận vốn vay tại ngân hàng, việc thực thi chính sách, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp,…

Theo ông Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần nhằm nâng cao thứ hạng chỉ số PCI trong những năm tiếp theo, tỉnh Đắk Nông cần phải duy trì điểm các chỉ số thành phần đã tăng ở các năm trước, đồng thời cải thiện điểm đối với các chỉ số thành phần bị giảm điểm. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản về: Các sở ngành cần nhận thức rõ những tác động của thủ tục hành chính liên quan đến cảm nhận của doanh nghiệp, đồng thời mỗi chỉ tiêu trong tổng 128 chỉ số thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm cải thiện; Chủ động đối thoại để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trả lời và giải quyết đến kết quả cuối cùng, khả thi; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi, thông thoáng, chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp, nâng tỷ lệ thực hiện các thủ tục hành chính qua các mạng điện tử, dịch vụ bưu chính công ích,..để giảm chi phí và chi phí thời gian đem lại thiện cảm tốt cho cộng đồng doanh nghiệp; Nâng cao tính minh bạch thông tin thông qua việc công khai đầy đủ về thủ tục hành chính, tài liệu về quy hoạch, ngân sách, kết quả giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, thông tin mời thầu; Tập trung nhân lực, nguồn lực để cải thiện 4 chỉ số thành phần có trọng số cao như: Tính minh bạch, Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động,…

Quốc Dũng – Minh Tâm

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp