Cổng thông tin điện tử trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đăk Nông
Loading ...

Di sản văn hóa là tài nguyên du lịch quan trọng

Ngày đăng:16-05-2018 | 10:32:35
Di sản văn hóa và lễ hội truyền thống là một trong những yếu tố quan trọng, hấp dẫn và có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch. Vì vậy những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn liền với hoạt động du lịch.
(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp