Loading ...

Đắk Nông: Quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018

Ngày đăng:06-03-2018 | 07:42:10
(ipcdaknong.com.vn) Trên cơ sở đà tăng trưởng kinh tế năm 2017, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đứng trước nhiều rủi ro, thách thức, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội hội nhập, phát triển. Năm 2018, Đắk Nông tiếp tục phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 5 năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị.

Theo đó, tỉnh sẽ triển khai các chính sách của Trung ương trên địa bàn, góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh của tỉnh mạnh mẽ, quán triệt theo tinh thần “Chính phủ kiến tạo”, tập trung phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại với các tỉnh bạn, tập đoàn kinh tế lớn. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”.

Năm 2018, Đắk Nông phấn đấu Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,15%; GRDP bình quân đầu người 38,63 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 15 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt trên 2.300 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 61%; đảm bảo nguồn nước tưới cho 76% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; 18 nghìn lao động được giải quyết việc làm; giảm trên 2% hộ nghèo toàn tỉnh, trong đó: Giảm 5% trở lên hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 12,5 tiêu chí trở lên.

H.B-Trung tâm Xúc tiến đầu tư

 

 

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp