Loading ...

Đắk Nông phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai

Ngày đăng:18-02-2020 | 10:14:21
(Ipcdaknong.com.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định 114/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất trên địa bàn tỉnh là 393.380ha. Trong đó, diện tích có chất lượng cao là 202.526ha, chiếm 51,5% diện tích điều tra; Diện tích đất có chất lượng trung bình là 173.114ha, chiếm 44,0 diện tích điều tra; Diện tích đất có chất lượng thấp là 17.741, chiếm 4,5% diện tích điều tra.

Về chất lượng đất theo loại đất, gồm đất trồng lúa có 4.111 ha chất lượng cao, 4.287 ha chất lượng trung bình và 332 ha chất lượng thấp; Đất trồng cây hàng năm khác có 34.407 ha chất lượng cao, 55.900 ha chất lượng trung bình và 9.133 ha chất lượng thấp; Đất trồng cây lâu năm có 147.070 ha chất lượng cao, 103.753 ha chất lượng trung bình, 7.633 ha chất lượng thấp. Đất nông nghiệp khác có 125 ha chất lượng trung bình. Đất chưa sử dụng có 704 ha chất lượng cao, 3.781 ha chất lượng trung bình và 643 ha chất lượng thấp.

Về diện tích đất có tiềm năng gồm: diện tích đất có tiềm năng thấp là 40.789 ha, diện tích đất có tiềm năng trung bình là 176.027ha, diện tích đất có tiềm năng cao là 176.565ha.

Căn cứ vào kết quả điều tra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để có biện pháp, phương pháp quản lý, hướng dẫn người sử dụng đất khai thác, sử dụng đất đảm bảo có hiệu quả, hợp lý và bền vững.

M.T

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp