Loading ...

Đắk Nông: hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19

Ngày đăng:04-03-2020 | 08:21:42
Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản 751/UBND – KTTH, ngày 26/02/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành, Trung ương phương án giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp. Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan khảo sát nhanh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng lao động nước ngoài, có hoạt động xuất khẩu,…để đánh giá tác động và chủ động đề xuất UBND tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan các hành động hỗ trợ kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ quan mình quản lý để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp… để kịp thời đề xuất cấp trên có giải pháp hỗ trợ

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp tạo điều kiện cho nhà đầu tư, chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhập cảnh để sớm triển khai công việc sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Trung ương và tỉnh để doanh nghiệp, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh; Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MT

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp