Loading ...

Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng:28-10-2019 | 14:49:38
(ipcdaknong.com.vn) – Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2019 về việc phê duyệt Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030.

Theo đó, nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, bền vững, các nông sản được sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chương trình tập trung vào các mục tiêu: Đối với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa sản xuất theo quy chuẩn đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, đạt 45% lĩnh vực trồng trọt, 50% lĩnh vực chăn nuôi trong giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến giai đoạn 2026 -2030 lĩnh vực trồng trọt đạt 80% và lĩnh vực chăn nuôi đạt 70%; Diện tích cây trồng, vật nuôi đạt tiêu chuẩn GAP đạt 5% giai đoạn 2020-2025, hướng đến giai đoạn 2026-2030 đạt 20%; Nông sản đạt được chứng nhận GAP tiêu thụ ổn định thông qua ký kết hợp đồng đạt 50% trong giai đoạn 2020-2025 và đạt 80% giai đoạn 2026-2030; Sản phẩm đạt chứng nhận GAP được phân phối, tiếp cận trực tiếp tại các hệ thống siêu thị, của hàng tiện ích,...đạt 50% trong giai đoạn 2020-2025, hướng đến giai đoạn 2026-2030 đạt 80%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020 – 2025, hàng năm có 07 mô hình liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ yếu 04 nhóm sản phẩm , cà phê, hồ tiêu, sản phẩm nông sản (rau củ quả), gia súc gia cầm..., hướng đến giai đoạn 2026 – 2030, đạt 10 mô hình/năm.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2020 - 2025 có 15 doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác làm đầu mối thu mua, liên kết chuỗi phân phối các loại rau, củ, trái cây, cà phê, thịt gia súc gia cầm... được chứng nhận GAP, hữu cơ cho thị trường trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu, hướng đến giai đoạn 2020 - 2030 là 20 doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

Chương trình sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình GAP, gồm: tổ chức điều tra khảo sát về điều kiện sản xuất, lấy mẫu xét nghiệm (đất, nước, không khí...); xét nghiệm mẫu sản phẩm, đào tạo, tập huấn về áp dụng tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, sơ chế; Thuê tổ chức chứng nhận, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận GAP; hỗ trợ liên kết theo chuỗi trong trồng trọt, chăn nuôi; Thiết kế lô gô, bảo hỗ nhãn hiệu hàng hóa, sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại, hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn GAP…

Tổng nhu cầu vốn hỗ trợ chuỗi liên kết thực hiện Chương trình theo giai đoạn 2020 - 2025 là 80.100.000.000 đồng, hướng đến giai đoạn 2026 - 2030 là 113.000.000.000 đồng. Trong đó, vốn ngân sách là 89.360.000.000 đồng, phân theo giai đoạn 2020 - 2025 là 37.260.000.000 đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là 52.100.000.000 đồng; Vốn ngoài ngân sách là 103.740.000.000 đồng, phân theo giai đoạn 2020 - 2025 là 42.840.000.000 đồng và giai đoạn 2023 - 2030 là 60.900.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp thực hiện./.

                                                                   Nhi Trần - Trung tâm XTĐT

 

 

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp