Loading ...

Thông báo kết quả trả lời kiến nghị của Công ty TNHH DV XNK Dâu tằm tơ Đắk Nông.

Ngày đăng:10-06-2016 | 10:19:26
Công ty đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục thụ hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư liên quan đến miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà máy chế biến dâu tằm tơ.

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh trả lời như sau:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu dâu tằm tơ Đắk Nông được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 5.000m2 đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy chế biến dâu tằm tơ theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông. Nguồn gốc khu đất: Đất do hộ gia đình cá nhân góp vốn với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu dâu tằm tơ Đắk Nông.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định việc tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp của tổ chức kinh tế nhận góp vốn của hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đich sản xuất kinh doanh. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin tại Công văn số 378/VPĐK (ngày 02/4/2016) của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông, Cục thuế đã có Công văn số 1449/CT-THNVDT ngày 22/4/2016 gửi Tổng cục Thuế để xin ý kiến chỉ đạo từ cơ quan thuế cấp trên và hiện nay đang đợi ý kiến trả lời của Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và hưởng ưu đãi đầu tư, đề nghị Công ty TNHH TMDVXNK Dâu tằm tơ Đắk Nông liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ theo 1 trong 2 phương án sau:

            Một là, chuyển hồ sơ về nguồn gốc sử dụng đất từ góp vốn từ các hộ gia đình sang nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ, gia đình và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp và thực hiện các bước cần thiết tiếp theo để được hưởng ưu đãi đầu tư theo Khoản 1, Điều 8 Nghị định 210 của Chính phủ: “1. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định này”. Trước mắt Công ty vẫn phải nộp tiền sử dụng đất, khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì mới được ưu đãi miễn, giảm về tiền sử dụng đất.

            Để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo nghị định 210/2013/NĐ-CP, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp.

            Hai là, Công ty chuyển qua hình thức thuê đất để được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất theo Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm đầy đủ các thủ tục để được hưởng ưu đãi sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Đ.T – TTXTĐT

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp