Loading ...

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập

Ngày đăng:30-03-2016 | 14:10:43

Đề nghị UBND tỉnh rà soát công tác quy hoạch, thu hồi đất của UBND huyện Đăk Mil còn nhiều bật cập, nhất là đất thu hồi của doanh nghiệp để bố trí cho một số dự án trên địa bàn, nhưng không hiệu quả (dự án treo, gây lãng phí ngân sách), thậm chí sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, cụ thể là:

- Thu hồi lại dự án Bệnh viện Nam Tây Nguyên, dự án Bến xe Hoàng Long và một số dự án khác trên địa bàn, ưu tiên bố trí lại cho DN để tái bố trí việc làm cho người lao động.

- Thu hồi đất dự án “Đầu tư công nghệ cao” của công ty ĐăkFram (huyện Đăk Mil) để quy hoạch làm nghĩa trang huyện Đăk Mil theo đúng quy hoạch (vì trước đây thu hồi đất của doanh nghiệp là để làm nghĩa trang).

Vấn đề này được Sở tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

*Về việc thu hồi đất dự án “Đầu tư Công nghệ cao” của Công ty TNHH MTV Đăk Farm:

Công ty TNHH MTV Đăk Farm được UBND tỉnh Đăk Nông cấp giấy chứng nhận đầu tư số 63121000185, ngày 08/08/2014 để thực hiện dư án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất giống tại ĐN và chuyển giao tiến bộ kỹ thuât vùng trồng. ngày 25/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất thẩm định điều kiện, giao đất chuyển mục đích sử dụng đất số 2545/TĐ-HĐTĐ.

Đến ngày 14/2/2015, công ty Đăk Farm đã được UBND tỉnh cho thuê 46.856.2 m2 đất để thưc hiện dự án tại QĐ số 255/QĐ-UBND theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dung đất.

*Đối với dư án Bệnh viên Nam Tây nguyên

Qua kiểm tra hồ sơ thuê đất của Công ty CP Long Đức để xây dựng bệnh viện Nam Tây Nguyên và Công ty Hoàng Long để xây dựng bến xe khách thì hồ sơ đều được lâp theo đúng quy định của Luật Đất đai, đúng theo quy hoạch của ngành giao thông và quy hoạch chung của UBND huyện Đăk Mil. Bên cạnh đó, trước khi lập thủ tục thuê đất các Công ty đã tiến hành thỏa thuận với Công ty Cà phê Đức Lập tại Biên bản ngày 07/12/2011, Biên bản ngày 02/3/2012 và UBND huyện Đăk Mil đã phê duyệt phương án Bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường theo Quy định.

Mặt khác, theo quy đinh tại điểm I, khoản 1, điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư không được sử dung trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng, thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng này; hết thời hạn được gia hạn châm tiến độ thực hiên dư án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắng lên với đất trừ trường hợp do bất khả kháng.

Tuy nhiên hiện công ty CP Long Đức và công ty Hoàng Long xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 118/SKH-HTĐT ngày 01/02/2016, Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản số 2085/SGTVT-VT ngày 22/9/2015 báo cáo UBND tỉnh nhưng đến thời điểm hiện tai UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến về hai nội dung trên.

Trường hợp UBND tỉnh đồng ý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thì Sở TN&MT sẽ tiến hành thu hồi đất nêu trên theo quy định.

Đề nghị UBND huyện Đăk Mil đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã thu hồi đất của doanh nghiệp (dự án Hoa viên và khu dân cư mới, Dự án quảng trường Đức Lập - đã thu hồi 6 năm), đồng thời sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình: Quảng trường Đức Lập để doanh nghiệp có kinh phí di dời và xây dựng trụ sở làm việc mới.

Vấn đề này được UBND huyện Đắk Mil trả lời như sau:

Ngày 18/01/2016, UBND huyện ban hành Đề án số 83/ĐA-UBND về việc triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2016, trong đó:

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2016 làm cơ sở cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất, BTGPMB, thời gian thực hiện trong quý I năm 2016;

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Phương án quản lý, bố trí, sử dụng quỹ đất công, thời gian trình UBND huyện phê duyệt trong quý I năm 2016;

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất phân lô, bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất ở theo quy hoạch dự án: Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đăk Mil, thời gian thực hiện trong quý I năm 2016;

Dự án Hoa viên và khu dân cư mới:

- Ngày 02/10/2015, UBND huyện Đăk Mil ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương, nguồn vốn đầu tư dự án Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đăk Mil;

- Ngày 30/10/2015, UBND huyện Đăk Mil ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đăk Mil: Tổng diện tích 90.700 m2, tiến độ thực hiện dự án 2016 – 2018, tổng mức đầu tư 21.005,266 triệu đồng;

- Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đăk Mil đã đề nghị Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đăk Mil tại Tờ trình số 04/TTr-BQLDA ngày 22/02/2016.

Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 đến 20/3/2016, triển khai động thổ khởi công xây dựng dự án.

Dự án Quảng trường Đăk Mil:

- Thực hiện Nghị quyết số 52/2015/NQ-HĐND ngày 28/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Mil về chủ trương danh mục đầu tư các dự án công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và năm 2016; UBND huyện Đăk Mil đã ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 về việc phê duyệt chủ trương, nguồn vốn đầu tư dự án Quảng trường huyện Đăk Mil;

- Ngày 14/12/2015, UBND huyện Đăk Mil ban hành Thông báo số 175/TB-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Quảng trường huyện Đăk Mil. Trong đó: Dự kiến thu hồi 47.369 m2, giao Trung tâm phát triển quỹ đất điều tra, khảo sát, đo đạc diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Ngày 29/12/2015, UBND huyện Đăk Mil ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 cho xây dựng dự án quảng trường;

- Hiện tại Trung tâm phát triển quỹ đất đang tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ khu vực đất thu hồi xây dựng Quảng trường huyện Đăk Mil để trình UBND huyện phê duyệt;

- Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đăk Mil đã hoàn thành hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở của dự án và dự kiến cuối tháng 3/2016 thẩm định xong và khởi công xây dựng dự án.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp