Loading ...

Công ty TNHH MTV Thương mại Ngọc Tuyết (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:56:55

Dự án xây dựng bãi tập kết chứa hàng hóa tại cửa khẩu Đắk Peur. Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3034/UBND-KTKH trong đó có nội dung chưa chấp thuận chủ trương đầu tư hiện đang vướng mắc về quy hoạch chi tiết cửa khẩu Đắk Peur (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đang lập quy hoạch). Nếu chờ quy hoạch mới được duyệt, doanh nghiệp sẽ lở cơ hội đầu tư kinh doanh. Doanh nghiệp đề nghị cho phép xây dựng tạm bãi tập kết chứa hàng hóa tại cửa khẩu Đắk Peur để phục vụ nhu cầu hiện tại và cam kết tháo dở Đất xây dựng dự án thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (khoảng 0,5 ha);(không yêu cầu đền bù) khi nhà nước yêu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trả lời theo Công văn số 1487/SKH-KTĐN ngày 19/7/2018

Ngày 11/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đắk Mil và Công ty TNHH MTV thương mại Ngọc Tuyết khảo sát vị trí xây dựng bãi tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Đắk Peur (riêng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời nhưng không tham gia); kết quả khảo sát và ý kiến thống nhất của các đơn vị (scan Biên bản kèm theo), như sau:

- Xét thấy nhu cầu nhu cầu bãi tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Đắk Peur ngày càng lớn, hiện mới chỉ 01 doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kho bãi tại khu vực này nên chưa đảm bảo được khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như trong thời gian tới; do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng bãi tập kết chứa hàng hóa (theo hướng kho bãi tạm) của Công ty TNHH MTV Thương mại Ngọc Tuyết theo cam kết tại Tờ trình số 20/TTr-NT ngày 08/5/2018;

- Trên cơ sở đó, yêu cầu Nhà đầu tư căn cứ các quy định, ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện quy mô, hạng mục đầu tư (theo hướng kho bãi tạm) trình cơ quan có thẩm quyền xem xét; việc triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định về đất đai, xây dựng và các quy định có liên quan khác.

Hiện nay, Nhà đầu tư đã đề xuất quy mô, hạng mục đầu tư xây dựng bãi tập kết hàng hóa (theo hướng kho bãi tạm) tại Văn bản đề xuất dự án đầu tư ghi ngày 12/7/2018, trên cơ sở thống nhất của các đơn vị nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét một số nội dung như sau:

(1) Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV thương mại Ngọc Tuyết đầu tư xây dựng bãi tập kết hàng hóa (kho bãi tạm) tại khu vực cửa khẩu Đắk Peur xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trên cơ sở thực hiện các cam kết của Nhà đầu tư tại Tờ trình số 20/TTr-NT ngày 08/5/2018. Khi Nhà nước có yêu cầu, Nhà đầu tư phải chấm dứt hoạt động dự án, tự tháo dỡ các hạng mục đầu tư và hoàn trả lại mặt bằng mà không được xem xét bồi thường bất kỳ giá trị tài sản nào đã đầu tư.

(2) Trên cơ sở chấp thuận nêu trên, đề nghị các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục và triển khai dự án theo đúng các quy định hiện hành.

(3) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án với mục tiêu, quy mô theo hướng kho bãi tạm và tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động kho bãi tại khu vực cửa khẩu và tự nguyện tháo dỡ, di dời tất cả các hạng mục của kho bãi, trả lại mặt bằng để Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và các hạng mục tại khu vực cửa khẩu Đắk Peur khi có chủ trương xây dựng theo quy hoạch mà không yêu cầu bồi thường. Khi Nhà nước có chủ trương đầu tư tại khu vực cửa khẩu Đắk Peur sẽ có văn bản thông báo trước 06 tháng để Nhà đầu tư biết và thực hiện, hoàn thành việc tháo dỡ các hạng mục đầu tư, trả lại mặt bằng để Nhà nước triển khai thực hiện trong thời hạn nêu trên.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp