Loading ...

Công ty TNHH MTV SXNNCNC, TM DV, DL Nguyên Thành Phát (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:58:29

Kiến nghị:UBND huyện Đắk R’lấp hỗ trợ con đường từ QL14 vào đến dự án như địa phương đã hứa trước đây cho kịp vận hành, khai thác dự án (dự kiến tháng 10 – 11/2018). Đề nghị làm đường trước tháng 10/2018

UBND huyện Đắk R’Lấp trả lời theo Công văn số 886/UBND-KTHT ngày 03/7/2018

Tuyến đường từ QL14 đi thôn 13 xã Đăk Wer (tuyến đường vào dự án của Doanh nghiệp) là một nhánh nằm trong dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành- Nhân Cơ- Nhân Đạo. Được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 94a/HĐND-VP ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông chính thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành- Nhân Cơ- Nhân Đạo. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành- Nhân Cơ- Nhân Đạo. UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2018 tại Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018.

Hiện nay, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Đăk R’Lấp đang triển khai đấu thầu tư vấn thiết kế công trình và đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Việc xây dựng tuyến đường trước tháng 10/2018 theo đề nghị của Doanh nghiệp là khó khả thi vì dự án phải được triển khai theo đúng trình tự xây dựng cơ bản, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị quý Doanh nghiệp hết sức thông cảm và chia sẻ. UBND huyện sẽ chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng trong thời gian sớm nhất.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp