Loading ...

Công ty TNHH MTV Hoàng Quân (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:57:38

 Kiến nghị: Dự án Khu dịch vụ - thương mại tổng hợp Hoàng Quân Triển khai chậm tiến độ (08 tháng) Nguyên nhân: những hộ gia đình có đất nằm trong khu vực dự án đưa ra giá quá cao so với mặt bằng chung nên Công ty chưa thỏa thuận được. Công ty đề nghị được gia hạn chủ trương đầu tư và cho phép Công ty điều chỉnh lại quy mô, phân kỳ đầu tư hợp lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời theo Công văn số 1345/SKH-KTĐN ngày 04/7/2018 gửi doanh nghiệp:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3141/UBND-KTKH ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, về việc tiếp tục trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó Công ty TNHH MTV Hoàng Quân kiến nghị được gia hạn chủ trương đầu tư và điều chỉnh lại quy mô, phân kỳ đầu tư đối với dự án Khu dịch vụ, thương mại tổng hợp Hoàng Quân tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 28/6/2018; hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tiếp nhận hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư dự án do Nhà đầu tư đề xuất từ Trung tâm Hành chính công tỉnh; sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1595/UBND-KTKH ngày 10/4/2018 về việc các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu phương án xử lý đối với các dự án (ngoài ngân sách) chậm tiến độ, không triển khai thực hiện, trong danh sách các dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện có dự án Khu dịch vụ, thương mại tổng hợp Hoàng Quân của Công ty TNHH MTV Hoàng Quân. Theo kế hoạch kiểm tra tại Giấy mời số 839/GM-SKH ngày 09/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra thực địa dự án nêu trên; kết quả kiểm tra cho thấy dự án đã chậm tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đến nay Nhà đầu tư chưa hoàn thành thỏa thuận giải phóng mặt bằng với các hộ dân trong vùng dự án. Do đó, việc Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư là phù hợp.

Theo Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ghi ngày 28/6/2018, Nhà đầu tư xin giãn tiến độ thực hiện dự án trong 36 tháng với lý do chưa thống nhất được giá đền bù với một số hộ dân có đất trong vùng dự án (giá đền bù cao) làm chậm tiến độ của dự án; đồng thời, Nhà đầu tư cũng dự kiến kế hoạch thực hiện trong thời gian tới (hoàn thiện các thủ tục, thực hiện dự án trên phần diện tích đất đã sở hữu; tiếp tục thỏa thuận với các hộ dân đối với diện tích đất còn lại), trong vòng 36 tháng sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, theo quy định dự án nêu trên không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án được thực hiện trên cơ sở Nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân đang sử dụng; do đó, việc chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư. Tại Điều 46 Luật Đầu tư, quy định tổng thời gian giãn tiến độ không quá 24 tháng; tuy nhiên, Nhà đầu tư đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án 36 tháng là không đảm bảo với quy định nêu trên. Đồng thời, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án là do công tác giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm; tuy nhiên, kế hoạch dự kiến của Nhà đầu tư đưa ra chưa xác định cụ thể về thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, thời gian triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư điều chỉnh, hoàn thiện lại hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư dự án, bao gồm các nội dung:

- Điều chỉnh tổng thời gian xin giãn tiến độ đầu tư (không quá 24 tháng); đồng thời, đề nghị Nhà đầu tư dự kiến cụ thể thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn tất các thủ tục về đất đai, giấy phép xây dựng; thời gian thi công, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (tổng thời gian không quá 24 tháng theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư) làm cơ sở để thẩm định xem xét việc giãn tiến độ đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tổng hợp Hoàng Quân.

- Ngoài ra, tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 28/6/2018, có xét đến đề xuất điều chỉnh lại quy mô dự án; trường hợp, Nhà đầu tư quyết định việc điều chỉnh quy mô dự án thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (điều chỉnh quy mô thực hiện dự án).

Để đảm bảo hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, trường hợp chưa rõ hoặc cần sự hỗ trợ, Nhà đầu tư chủ động liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng chí Huyền - điện thoại: 0941809393) để được hỗ trợ hướng dẫn miễn phí. Hồ sơ Nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung đề nghị nộp tại Trung tâm Hành chính công để thẩm định, xử lý theo quy định.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp