Loading ...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đắk Nông (1 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:09:25

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét, tạm thời bãi bỏ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 08/08/2017 về việc ban hành Quy định về màu sơn xe Taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hoặc chuyển các xe không đồng nhất màu sơn được cấp phù hiệu xe Taxi khi hết hạn và cấp cho các xe mới theo phù hiệu Taxi, đến khi Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sửa đổi, bổ sung và ban hành.

Sở Giao thông vận tải trả lời Công văn số 1659/GTVT-VT ngày 02/8/2018):

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã triển khai và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi nghiêm túc thực hiện quy định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị vận tải đã nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của các doanh nghiệp khi thực hiện quy định về màu sơn xe taxi.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quyết định trên nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện quy định về màu sơn xe taxi, ngày 24/7/2018 Sở Giao thông vận tải đã mời các đơn vị dự họp để tổng hợp ý kiến làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tham dự cuộc họp có đại diện của Công ty TNHH TM DVVT Việt Đức; Công ty TNHH MTV Tây Nguyên Đắk Nông và Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Đắk Nông (đây là các doanh nghiệp có số lượng xe chiếm phần lớn số xe taxi trên địa bàn tỉnh). Tại cuộc họp đại diện các đơn vị đều thống nhất thực hiện quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh. Riêng Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Đắk Nông đề nghị tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện hoặc bãi bõ quy định về màu sơn xe taxi.

Căn cứ ý kiến của các đơn vị, Sở Giao thông vận tải nhận thấy 2/3 doanh nghiệp đã thực hiện xong quy định, không có vướng mắc gì thì không có lý do gì để doanh nghiệp còn lại không thực hiện được quy định về màu sơn xe taxi. Do đó, Sở Giao thông vận tải không thống nhất đề nghị UBND tỉnh gia hạn hoặc bãi bỏ quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp