Loading ...

Công ty cổ phần cơ khí đúc thương mại dịch vụ Sơn Hải (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:56:30

Công ty đã được tỉnh cho chủ trương khảo sát để tìm địa điểm đầu tư tại Công văn số 3535/UBND-KTKH ngày 07/7/2017; trên cơ sở đó, công ty đã chọn vị trí và đã thỏa thuận chuyển nhượng 01 ha đất để thực hiện dự án, trong đó đã chuyển khoảng 0,4 ha đất chuyên dùng; tuy nhiên hiện nay Sở Xây dựng cho biết khu đất vướng vào quy hoạch đường sắt. Đề nghị khảo sát thực địa, căn cứ quy hoạch đường sắt, số diện tích đất ngoài quy hoạch, đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương để công ty xây dựng Nhà máy

Sở Xây dựng trả lời theo Công văn số 1110/SXD-QHKT ngày 03/7/2018

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần cơ khí đúc thương mại dịch vụ Sơn Hải và các quy định pháp luật có liên quan. Ngày 03/7/2018, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp để xem xét giải quyết kiến nghị theo đúng quy định với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đắk R’lấp, Công ty cổ phần cơ khí đúc thương mại dịch vụ Sơn Hải.

Qua kết quả cuộc họp, Sở Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần cơ khí đúc thương mại dịch vụ Sơn Hải như sau:

- Vị trí nhà đầu tư xin thực hiện dự án nhà máy cơ khí đúc phụ trợ và nhà máy cơ khí gạch không nung tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp nằm trong quy hoạch Ga đường sắt thuộc tuyến Buôn Ma Thuột – Đắk Nông – Bình Phước, Sở Xây dựng đã có văn bản số 23/SXD-QHKT, ngày 10/01/2017 và UBND tỉnh không chấp thuận vị trí nhà đầu tư đề xuất tại Công văn số 835/UBND-KTKH, ngày 24/02/2017.

- Trường hợp nhà đầu tư đề xuất vị trí khác phù hợp với quy hoạch để đầu tư xây dựng án nhà máy cơ khí đúc phụ trợ và nhà máy cơ khí gạch không nung, đề nghị nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông, địa chỉ:  Số 01 đường Điểu Ong, Tổ 2 phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp