Loading ...

Đắk Nông: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015

Ngày đăng:13-04-2015 | 02:04:26
(ipcdaknong.com.vn) Trong bối cảnh nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô phục hồi chậm, nội lực trong tỉnh còn yếu, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều mặt khó khăn, một số dự án lớn chậm tiến độ… gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của tỉnh ổn định và đạt được kết quả khả quan. Đây là một trong những cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2015.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 của tỉnh đều đạt khá. Trong 20 nhóm chỉ tiêu (gồm 10 nhóm chỉ tiêu kinh tế, 10 nhóm chỉ tiêu văn hóa - xã hội) thì có 14 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm 70% và 06 nhóm chỉ tiêu không đạt, chiếm 30%. Đánh giá chi tiết mỗi các chỉ tiêu cụ thể cho thấy, có 35/47 chỉ tiêu đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch, chiếm 74,5%, còn 12/47 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, chiếm 25,5%. Trong đó, có một số chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng kinh tế nội tỉnh giữ tốc độ ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, các chỉ số kinh tế đều cho dấu hiệu tích cực, GRDP bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%/kế hoạch là trên 13%;

- GRDP bình quân đầu người đạt 32,75 triệu đồng/kế hoạch 32 triệu đồng;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 10.500 tỷ đồng/kế hoạch 10.500 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 686 triệu USD/kế hoạch 600 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD/kế hoạch 60 triệu USD;

- Thu ngân sách nhà nước đạt 1.354 tỷ đồng/kế hoạch 1.400 tỷ đồng; Chi ngân sách 5.520 tỷ đồng/kế hoạch 4.305 tỷ đồng;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.500 tỷ đồng/kế hoạch 12.000 tỷ đồng;

- Số lao động được giải quyết việc làm đạt 18.000 ngàn lượt/kế hoạch 18.000 ngàn lượt;

- Đạt 7 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia/kế hoạch được công nhận thêm 07 trường;

- Đạt 6,2 bác sỹ/vạn dân trên kế hoạch 6 bác sỹ/vạn dân; Đạt 16,5 giường bệnh/vạn dân trên kế hoạch 16,5 giường bệnh/vạn dân;

- Tỉ lệ hộ nghèo giảm 2,14%/kế hoạch giảm 3%; Tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,01%/kế hoạch giảm trên 5%.

Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, sự phát triển kinh tế trên các lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực.

Những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực:

Sản xuất nông nghiệp ổn định, phương thức sản xuất có bước phát triển, bộ mặt nông thôn dần được thay đổi. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10%. Đa số các nhà máy gặp khó khăn năm trước đã tái hoạt động, sản xuất kinh doanh ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng khá, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh tăng so với cùng kỳ. Cung cầu hàng hoá đa dạng, ổn định, hoạt động tín dụng, ngân hàng được mở rộng, tăng trưởng tín dụng đạt cao, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm giữ ổn định, hoạt động du lịch và vận tải tăng trưởng mạnh. Tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.354 tỷ đồng, xấp xỉ đạt dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra. Phát triển doanh nghiệp đạt khá, số doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động giảm mạnh, doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sản xuất kinh doanh. Thu hút đầu tư tăng trưởng khá, đẩy mạnh vận động và giải ngân nguồn vốn ODA, thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình thực hiện các dự án và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt nhiều thành tựu đáng kể. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao; an ninh quốc phòng được đảm bảo; ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng; quy mô, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao; công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề có tiến bộ. Công tác y tế có nhiều cố gắng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, an sinh xã hội được đẩy mạnh, tỉ lệ hộ nghèo giảm (còn khoảng 13%), đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Hoạt động văn hóa có nhiều khởi sắc, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành đẩy mạnh. Hoạt động đối ngoại chuyển biến tích cực. An ninh, quốc phòng đảm bảo ổn định.

Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế đó là:

Quy mô nền kinh tế và năng lực cạnh tranh còn thấp so với bình quân của cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách đạt thấp, tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương tăng cao. Một số dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn, BOT chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Chỉ tiêu nhựa hóa đường tỉnh lộ, huyện lộ không đạt kế hoạch đề ra. Sức phục hồi của doanh nghiệp chậm, sản xuất kinh doanh không ổn định do thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất, chưa đa dạng thị trường.

Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa theo quy hoạch, phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường, chất lượng vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp chưa được đảm bảo. Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh còn khá hạn chế. Hệ thống hồ, đập thủy lợi xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu tưới, nguy cơ xảy ra khô hạn cao. Nạn phá rừng diễn biến phức tạp và chưa được ngăn chặn hiệu quả, công tác trồng rừng thay thế gặp nhiều khó khăn. Công tác xây dựng nông thôn mớichưa thật sự trở thành phong trào của toàn dân, việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để xây dựng nông thôn mới chưa đạt kết quả cao.

Sản xuất công nghiệp chưa thực sự bền vững, nhiều nhà máy thiếu nguồn nguyên liệu ổn định. Đa số các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, một số nhà máy sản xuất chưa đạt công suất thiết kế, dự án Nhà máy Alumin chậm tiến độ... ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của tỉnh. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp còn thấp.

Hạ tầng thương mại còn hạn chế, hệ thống cung cấp hàng hóa còn yếu và thiếu, giá cả các loại hàng hóa còn cao so với khu vực và mặt bằng thu nhập của người dân. Xuất khẩu của tỉnh còn thiếu tính bền vững, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh còn hạn chế. Hoạt động tín dụng chưa hiệu quả, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Hạ tầng các khu du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, chưa phát huy tốt tiềm năng du lịch của địa phương. Hoạt động vận tải công cộng còn chưa đa dạng, chất lượng còn thấp.

Thứ hạng PCI cấp tỉnh giảm, môi trường kinh doanh tuy có cải thiện nhưng còn hạn chế, năng lực cạnh tranh vẫn thấp, doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn chưa được tháo gỡ kịp thời.

Ngành giáo dục vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp tại vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ lao động thất nghiệp còn cao, công tác đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và chưa gắn với nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp.

Chất lượng các dịch vụ y tế còn thấp, dịch vụ y tế công còn nhiều yếu kém, cơ sở y tế chưa đảm bảo, trang thiết bị y tế xuống cấp, nhiều công trình y tế bị chậm tiến độ. Nguồn nhân lực y tế còn thiếu và yếu về chuyên môn.

Công tác giảm nghèo còn chậm và chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ thoát nghèo có khả năng tái nghèo cao. Đời sống một bộ phận đối tượng chính sách và đa phần đồng bào vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn.

Cải cách hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chưa tinh gọn, một bộ phận công chức yếu chuyên môn, nhũng nhiễu, quan liêu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tục hành chính còn phức tạp, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh, ðầu tý dự án, nhất là liên quan ðến lĩnh vực ðất ðai, quy hoạch, xây dựng, ðánh giá tác ðộng môi trýờng.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội  năm 2015:

“Năm 2015 là năm có vai trò quyết định trong việc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Bối cảnh quốc tế và trong nước tạo nhiều điều kiện thuận lợi, cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015”. Với sự quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đê ra, năm 2015, Đắk Nông phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu sau:

- Tăng trưởng kinh tế (GRDP - 2010) tăng 12,25%, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 35 triệu đồng;

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ  12.000 tỷ đồng;

- Xuất khẩu đạt 700 triệu USD; nhập khẩu 120 triệu USD;

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.305 tỷ đồng; Chi ngân sách đạt 4.445 tỷ đồng;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.862 tỷ đồng;

- Tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông: tỉnh lộ đạt 100%; huyện lộ đạt 80%; 1 - 2km đường bon, buôn đạt 100%; tỷ lệ đáp ứng nguồn nước tưới cho diện tích có nhu cầu 68%; tỷ lệ hộ sử dụng điện 95% (so với kỳ gốc năm 2014);

- Số giường bệnh/vạn dân đạt 15,5 giường; Số bác sỹ/vạn dân đạt 6,2 bác sỹ; Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 21%;

- 100%; xã phổ cập trung học cơ sở; Thêm 07 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia;

- Giải quyết việc làm cho 19.000 lượt người; Đào tạo nghề 5.700 lượt người;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; Tỷ lệ hộ nghèo DTTS tại chỗ giảm 4%;

- Mỗi xã đạt tăng thêm 02 tiêu chí về nông mới; Xã điểm đạt tăng thêm 03 tiêu chí; Phấn đấu có ít nhất 05 xã trở lên đạt trên 15 tiêu chí nông thôn mới;

- Giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá so với năm 2014.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Đắk Nông đã đề nhiều giải pháp cụ thể và đồng bộ trên tất cẩ các lĩnh vực. Theo đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của các nhà máy và cơ sở công nghiệp, tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và ưu tiên các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh của tỉnh; chú trọng triển khai một số nhà máy công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy Alumin Nhân Cơ, triển khai thi công xây dựng Nhà máy Điện phân nhôm; kêu gọi đầu tư dự án vào các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường vận động tài trợ và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư FDI. Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp thông tin và quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh PCI. Thêm vào đó, sẽ tăng cường các hoạt động quảng bá các khu du lịch, kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng các khu du lịch trọng điểm; chú trọng phát triển mạng lưới ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, hướng dòng vốn vào phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, sẽ triển khai nhiều nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đáp ứng được yêu cầu của người dân trên các mặt xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề.m

H.B-Trung tâm xúc tiến đầu tư (t/h)

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp