Số/Ký hiệu Ngày ban hành Lượt xem Trích yếu
Thông tư số 44/2021/TT-BTC 18/06/2021 166 Thông tư số 44/2021/TT-BTC, ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.
20/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 160 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
2683/BKHĐT-QLĐT 26/04/2018 184 Về việc quy định đối với cá nhân tham gia đấu thầu
47/CT-TTg 27/12/2017 154 Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
1935/QĐ-UBND 07/12/2017 175 Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 175 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 1