Trang chủ Cafe Doanh nhân - Những chia sẻ và hiến kế

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

  • Ngày đăng11/08/2021
  • Lượt xem118

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra và tạo tiền đề thuận lợi cho triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

- Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Rà soát kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và thời gian đã đề ra. Hoàn thành đúng tiến độ chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm đảm bảo tiến độ các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh.

- Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có giải pháp cụ thể sớm khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Tập trung cao độ đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó lưu ý rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và các điều kiện liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án đã được bố trí vốn, đưa nhanh nguồn vốn đầu tư vào tăng trưởng kinh tế, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và là tiêu chí để đánh giá người đứng đầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và cán bộ, công chức cuối năm theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2020. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, đôn đốc làm tốt quy định này.

- Tập trung rà soát, có các cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp về huy động vốn, tín dụng tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, hải quan... gắn với chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; quan tâm xem xét hỗ trợ, tăng tỷ lệ duyệt giải ngân đối với các đề xuất dự án cho các doanh nghiệp vay vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Giao Sở Công Thương: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước dưới các hình thức phù hợp như khuyến mãi, giảm giá bán, hỗ trợ tín dụng tiêu dùng và các các biện pháp khác hỗ trợ tiêu dùng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thương mại, tiểu thương... tổ chức tốt việc đưa hàng hóa, dịch vụ đến các khu dân cư, địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại; xây dựng, triển khai hiệu quả các chương trình cụ thể phát triển thương hiệu Việt Nam chất lượng cao.

- Triển khai hiệu quả các biện pháp phù hợp để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như Alumin, cà phê, hồ tiêu... Đồng thời, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ phù hợp sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân từng dự án. Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020; giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm. Đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; các chủ đầu tư khắc phục chậm trễ trong khâu nghiệm thu, quyết toán dự án. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời điều chỉnh vốn đối với những dự án, công trình chậm tiến độ, những dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020. Riêng đối với các dự án, công trình trọng điểm phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã được duyệt; kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triên khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Tiếp tục chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện kích cầu du lịch, vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các gói, chương trình kích cầu du lịch, để thu hút du khách đến tham quan, du lịch, phục hồi ngành du lịch Đắk Nông sau dịch Covid-19.

Văn phòng UBND tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn này; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nội dung Kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

H.M


Các tin đã đưa: