CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Phê duyệt Quy trình nội bộ 67 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh

  • Ngày đăng11/08/2021
  • Lượt xem220
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Quy trình nội bộ 67 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Theo đó, Quy trình nội bộ 67 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh, cụ thể như sau:

Quy trình nội bộ 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại Cổng dịch vụ công tỉnh, gồm: 10 thủ tục thuộc lĩnh vực di sản văn hóa; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực điện ảnh; 07 thủ tục thuộc lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm;02 thủ tục thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 04 lĩnh vực văn hóa; 05 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động mua bàn hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực quản ký sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 06 thủ tục  thuộc lĩnh vực gia đình; 02 thủ tục  lĩnh vực thể dục thể thao

Quy trình nội bộ 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh thực hiện tại Cổng dịch vụ công tỉnh, gồm: 04 thủ tục thuộc lĩnh vực di sản văn hóa; 05 thủ tục thuộc lĩnh vực mỹ thuât, nhiếp ảnh, triển lãm;02  lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 06 lĩnh vực văn hóa cơ sở ;  03 thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện; 06 thủ tục  thuộc lĩnh vực gia đình; 02 thủ tục  lĩnh vực thể dục thể thao

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức xử lý hồ sơ TTHC; thay đổi về thời gian thực hiện hồ sơ TTHC; thủ tục hành chính bị bãi bỏ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Huy Hoàng


Các tin đã đưa: