Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

  • Ngày đăng10/08/2021
  • Lượt xem250

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Các tin đã đưa: