HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Kết quả đạt được trên một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của tỉnh Đắk Nông

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem806
Trong 9 tháng đầu năm 2020 với 16 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 11/12/2019, qua rà soát với kết quả đạt được như sau:
 

- 03/16 nhóm chỉ tiêu đã đạt kế hoạch, chiếm 12,5% (Giáo dục; Văn hóa).

- 05/16 nhóm chỉ tiêu tiến độ đạt khá, tốt (đạt từ 90% KH trở lên) chiếm 31,25%, ước cuối năm đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra (hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp, thoát nước đô thị; hạ tầng cấp điện; y tế; lao động và việc làm).

- 04/16 nhóm chỉ tiêu tiến độ đạt thấp, chiếm 25%, cần phải tập trung phấn đấu quyết liệt trong 3 tháng cuối năm để đạt mục tiêu đề ra (tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ che phủ rừng; thu chi ngân sách).

- 05/16 nhóm chỉ tiêu chưa có số liệu, bổ sung đánh giá vào cuối năm, chiếm 37,5% (thu nhập bình quân đầu người, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo; nông thôn mới; chỉ tiêu theo dõi dân số) vì vậy các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện cần phải chú ý tập trung phấn đấu để đạt chỉ tiêu được giao.

Về tăng trưởng kinh tế.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá 2010) trong 9 tháng ước đạt 13.847 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh năm 2010) ước đạt 6,58%; tăng trưởng thấp hơn 0,37% so với cùng kỳ, chủ yếu do các hoạt động kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, KV1 đạt 4.721,46 tỷ đồng, tăng 5,83% so với cùng kỳ; KV2 đạt 2.647,84 tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ; KV3 đạt 5.486,49 tỷ đồng, tăng 6,67% so với cùng kỳ; khu vực Thuế (trừ trợ cấp sản phẩm) đạt 991,34 tỷ đồng, tăng 3,26% so với cùng kỳ.

Dự báo tăng trưởng GRDP cả năm 2020 khả năng không đạt kế hoạch đề ra (KH 7,91% - theo cách tính Nghị quyết 05 năm), do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID - 19, bạch hầu còn phức tạp, khả năng phục hồi của nền kinh tế vĩ mô trong quý IV yếu, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ nay đến cuối năm 2020.

Về huy động nguồn vốn và đầu tư phát triển.

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 là 2.396,59 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 2.098,55 tỷ đồng và nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 là 298,04 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2020, đã giải ngân được 1.096,78 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch (trong đó: Kế hoạch vốn giao trong năm 2020 đã giải ngân được 871,510 tỷ đồng, đạt 41,5%; kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2020 đã giải ngân được 225,27 tỷ đồng, đạt 75,6%).

Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 724 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký trên 12.947 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ ; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động là 239 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 135 doanh nghiệp, tăng 0,6% so với cùng kỳ; đã thu hút được 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 9/2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 42 dự án đầu tư (2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 18 nghìn tỷ đồng, vốn thực hiện 4,4 nghìn tỷ đồng. Đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội thảo để phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020. Tiến hành các trình tự, thủ tục để xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trần Thị Dịu
 
 
File đính kèm:

Các tin đã đưa: