HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Cam kết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2017

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem972

 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp phân cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong năm 2017, tôi Lưu Văn Trung - thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cam kết 4 nội dung:

1. Đẩy manh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng và trước hạn, cụ thể: giảm thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh xuống còn 2 ngày, thời gian giải quyết thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư xuống còn 25 ngày (giảm 1/3 thời gian so với quy định);

2. Phát huy hiệu quả Tổ dịch vụ công thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư để tư vấn và lập hồ sơ miễn phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh;

3. Công khai, minh bạch và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư theo quy định của Trung ương và địa phương, đặc biệt là thụ hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

4. Triển khai thực hiện chương trình khởi sự doanh nghiệp và các chỉ số thành phần; chỉ số gia nhập thị trường, cạnh tranh bình đẳng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

 
 

Các tin đã đưa: