HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bản cam kết của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2017

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem203

 Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) hiểu biết về chính sách thuế, tự giác kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) và cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuế Cục Thuế tỉnh Đắk Nông cam kết thực hiện một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trong năm 2017 như sau:

1. Về hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế:
- Những yêu cầu hỗ trợ về chính sách thuế của NNT, sẽ được hướng dẫn, giải đáp kịp thời bảo đảm đúng theo quy định về thời gian và thẩm quyền.
- Ngành Thuế sẽ tăng cường tập huấn, đối thoại với NNT để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, TTHC thuế, công tác quản lý thuế nhằm tạo điều kiện và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế cho NNT.
2.Về phổ biến chính sách pháp luật thuế: Khi có văn bản chính sách thuế mới ban hành và các văn bản trả lời NNT của cơ quan Thuế, điều sẽ được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế Đăk Nông: httv.V/daknong. tct.vn.
3. Về công khai TTHC thuế: Thực hiện công khai TTHC thuế tại Cổng thông tin của Cục Thuế, Trung tâm hành chính công tỉnh Đăk Nông và bộ phận "Một cửa" cơ quan Thuế các cấp.
4. Về giải quyết hồ sơ hoàn thuế: Phấn đấu thực hiện hoàn đúng thời gian 100% hồ sơ xin hoàn thuế của NNT.
5. Về thời hạn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc (theo quy định 05 ngày làm việc) kể từ ngày cơ quan Thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6. Về thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn nộp thuế: Chậm nhất không quá 07 ngày làm việc (theo quy định 10 ngày làm việc) kể từ ngày cơ quan Thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
7. Về thời gian xác định nghĩa vụ tài chính các khoản thu liên quan đến đất: Tối đa không quá 04 ngày làm việc (theo quy định 05 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
8. Về thời hạn giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế:
- Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế phải kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT trước khi ra quyết định miễn thuế, giảm thuế: Chậm nhất không quá 13 ngày làm việc (theo quy định 15 ngày làm việc).
- Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với NNT do Chi cục Thuế trình Cục Thuế để quyết định miễn thuế, giảm thuế theo thẩm quyền quy định: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ thẩm định (theo quy định 04 ngày làm việc).
9. Về nộp thuế điện tử: Phấn đấu duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử về cả 3 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên.
10. Ngành Thuế Đắk Nông thống nhất áp dụng quy trình giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với phương châm: "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới".
11. Về thời hạn cấp mã số thuế (MST):
- Cấp MST cá nhân: Chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Thuế nhận đủ hồ sơ họp lệ (theo quy định 03 ngày làm việc).
- Giảm thời gian xác nhận cấp MST cho doanh nghiệp qua liên thông cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch - Đầu tư xuống không vượt quá 1/2 ngày làm việc.
12.Về hoá đơn chứng từ:
- Bán và cấp hóa đơn lẻ: Thực hiện giải quyết ngay trong ngày.
- Thời gian giải quyết thủ tục thông báo sử dụng hóa đơn đặt in hoặc tự in của NNT: Tối đa 03 ngày làm việc (theo quy định là 05 ngày làm việc).
13. Về thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT:
+ Thanh tra thuế: Thời hạn thanh tra tùy thuộc vào tính chất của mỗi cuộc thanh tra nhưng không quá 30 ngày làm việc đối với một cuộc thanh tra. Trường hợp cần thiết phải bổ sung thêm thời gian thanh tra thì tổng thời gian thanh tra (gồm cả thời gian gia hạn) không quá 45 ngày làm việc.
+ Kiểm tra thuế: Thời hạn kiểm tra tại trụ sở NNT không quá 05 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Mỗi cuộc kiểm tra chỉ được bổ sung thêm thời hạn kiểm tra một lần (thời gian bổ sung không quá 05 ngày làm việc thực tế).
14. Tiếp tục thực hiện nghiêm:
+ Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
+ Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.
+ Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với NNT và đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT.
+ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
+ Bản cam kết giữa UBND tỉnh Đắk Nông với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.
+ Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 — 2020.

 Bản cam kết này có hiệu lực từ ngày 6/02/2017.

 

Các tin đã đưa: