HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bản cam kết hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017 của Công an tỉnh

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem1422

 Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2017, Công an tỉnh cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương đối với phát triển doanh nghiệp.
2. Bảo đảm tốt nhất về an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp an tâm tập trung đầu tư sản xuất, kinh doanh; chủ động nắm tốt tình hình, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các yếu tố tác động xấu đến hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Đẩy manh cải cách hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính, không gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.
4. Thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngành Công an trong việc thực hiện công tác kiểm tra, hưóng dẫn doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an; tránh kiểm tra trùng lặp, phiền hà, gây khó khăn hoặc cản trở hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh nghiệp.
5. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện các quy đinh của pháp luật liên quan đến an ninh trật tự; chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự trong giải quyết các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ.
6. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an; đồng thời trả lời cho doanh nghiệp biết kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo theo quy đinh của pháp luật.

 

Các tin đã đưa: