CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem83

 

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về kiểm tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Ngày 10/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 380/SKH-KTĐN gửi các Chủ dự án yêu cầu báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án.(Có Đề cương báo cáo gửi kèm)
 

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về kiểm tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chủ dự án báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của mình theo Đề cương báo cáo đính kèm.

Trường hợp, có nhiều dự án thì mỗi dự án Chủ dự án lập một báo cáo riêng. Việc chấp hành chế độ báo cáo là trách nhiệm của Chủ dự án và là cơ sở để cơ quan Nhà nước xem xét giải quyết các vướng mắc, khó khăn, cũng như các chính sách ưu đãi, khuyến khích mà Nhà đầu tư được hưởng theo quy định khi thực hiện dự án đầu tư.

Báo cáo của Chủ dự án xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông) trước ngày 22/3/2021Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Để tải Đề cương báo cáo, Chủ dự án truy cập vào địa chỉ websites: daknongdpi.gov.vn (tại mục “Biểu mẫu báo cáo dự án đầu tư”). Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì liên hệ bà Lê Phương Hồng Hạnh – Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để được hỗ trợ; Điện thoại: 0962.147243; Chủ dự án ký và đóng dấu gửi báo cáo vào địa chỉ Email: lephuonghonghanh@gmail.com)

 
File đính kèm: 1. de_cuong_bao_cao.rar (10814.03 Kb)

Các tin đã đưa: