CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem6452

 Về việc ban hành danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

 

Các tin đã đưa: