CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Công bố bổ sung danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem334

 Danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kêu gọi đầu tư.

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản: Công văn số 693/TTg-CN ngày 09/6/2020 của về việc bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Công văn số 911/TTg-CN, ngày 15/7/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió. Trong đó, tại Phụ lục III, Danh mục các dự án điện gió đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực Tây Nguyên kèm theo Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Nông có 06 dự án, với tổng công suất là 430 MW: Đắk Hòa 50 MW, Asian Đắk Song 1: 50 MW, Đắk ND’rung 1: 100 MW; Đắk ND’rung 2: 100 MW; Đắk ND’rung 3: 100 MW, Nam Bình 1: 30 MW.

Để kêu gọi các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án, ngày 29/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1209/SKH-KTĐN gửi các cơ quan đơn vị có liên quan đăng tải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND huyện Đắk Song.
Chi tiết xem tập tin đính kèm bên dưới.

 
File đính kèm: 20200730_110051AM_vb_ttg.rar

Các tin đã đưa: