CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

  • Ngày đăng13/09/2021
  • Lượt xem1348

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.

Theo Quyết định này có 60 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp 10 dự án, Công nghiệp 14 dự án, Hạ tầng-Bất động sản 10 dự án, Lĩnh vực Thương mại - Du lịch 19 dự án, Lĩnh vực xã hội hóa 7 dự án.

Cũng theo Quyết định này có 09 dự án được phê duyệt để nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu thông tin để đầu tư. Đồng thời loại bỏ 23 dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đắk Nông trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh, với lý do đã 10 dự án có nhà đầu tư; 23 dự án có tính khả thi thấp.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư) phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổng hợp thông tin các dự án, xây dựng thông tin dự án để tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư…

File đính kèm: 20170302_091203AM_danh_muc_du_an_keu_goi_dau_tu_tinh_daknong_giai_doan_1520qd_19921.pdf


Các tin đã đưa: